ELECTRICE

 

Dirigenţie de şantier

Executăm servicii profesionale de dirigenţie de şantier pentru domeniul 8.1 – Instalaţii electrice, pentru orice tip de obiectiv pe care doriţi să îl realizaţi. Deţinem autorizaţie ISC şi experienţă pentru supravegherea execuţiei instalaţiilor electrice.
Conform legislaţiei în vigoare, dirigintele de şantier are printre atribuţii următoarele:
  • analizarea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie şi se asigura de îndeplinirea condiţiilor legale a conţinutului acesteia;
  • analizarea proiectului tehnic şi a caietelor de sarcini realizate pentru efectuarea construcţiei, inclusiv corespondenta acestora cu normele în vigoare;
  • articiparea împreună cu proiectantul, executantul şi cu orice alt responsabil la trasarea lucrărilor ce urmează a fi realizate;
  • urmărirea şi verificarea realizării instalaţiei electrice în conformitatea cu proiectul, specificaţiile impuse prin proiect şi solicitate de beneficiar în temă de proiectare;
  • nu permite desfăşurarea unor lucrări neautorizate, improprii sau folosirea unor materiale improprii;
  • participarea directă la verificări şi la întocmirea proceselor verbale în fazele determinate împreună cu toţi factorii implicaţi;
  • vizarea notele de constatare în situaţiile în care sunt necesare şi oportune modificări ale proiectului iniţial şi urmăreşte că lucrările să se desfăşoare doar după întocmirea dispoziţiilor de şantier.
Bogdan BEŞTOIU
Director Executiv
+4 0723 166 069

Automatizări şi tablouri electrice

Executăm şi modernizam tablouri electrice şi de automatizări după proiect conceput de beneficiar sau la solicitare de către LPV Service Consult SRL. Materialele utilizate sunt garantate de societăţi de prestigiu în domeniu.
Conducerea, supravegherea şi protecţia unui echipament în regim automat sau semiautomat are la baza instalaţia de automatizare ce gestionează echipamentele de prelucrare a datelor şi semnalelor, a organelor de execuţie, aparatelor de măsurare, afişare şi înregistrare a parametrilor funcţionali, etc.
Bogdan BEŞTOIU
Reprezentant Administrator
+4 0723 166 069
Sugestii şi reclamaţii