MENTENANŢĂ

Administrare clădiri rezidenţiale şi publice

Servicii complete de administrare pentru întreţinerea construcţiilor de mică şi mare anvergură.
Servicii integrate de administrare pentru proprietari şi chiriaşi
 • Întreţinere echipamente şi instalaţii tehnice;
 • Mentenanţă preventivă şi corectivă a sistemelor de funcţionare a clădirilor;
 • Întocmire de planuri de investiţii şi reparaţii pentru eficientizarea consumurilor, costurilor şi creşterea confortului chiriaşilor;
 • Reprezentare proprietar în vederea autorizaţiilor legale (reînnoire sau obţinere) în relaţiile cu ISCIR, ISU etc., privind instalaţiile şi echipamentele clădirilor.
 • Administrarea şi monitorizarea performanţei tehnice a serviciilor conexe de curăţenie, pază şi recepţie;
 • Verificarea şi aplicarea de soluţii pentru optimizarea de costuri şi consumuri;
 • Raportări tehnice periodice.
Mentenanţă tehnică specializată, pe bază de abonament lunar
 • Service lunar intalaţii (termice, climatizare, sanitare, electrice);
 • Autorizarea echipamentelor aflate în dotare;
 • Intervenţii gratuite în baza abonamentului;
 • Timp de intervenţie max. 4 ore;
 • Discount special de 10-20% faţă de preţurile de listă pentru achiziţia de echipamente sau piese de schimb;
 • Dispecerat non-stop.
Sugestii şi reclamaţii